آکروپورا هوریدا پتانسیل بالایی برای نگهداری در آکواریوم دارد.

برخی از گونه های آکروپورا میتوانند سالها از دید ما دور بمانند ، تا اینکه در حین قواصی از کنار کلونی بزرگی از آنها عبور میکنیم و متعجب میشویم که چرا این آکرو خا را در آکواریوم های مرجانی مشاهده نمیکنیم.

اکروپورا هوریدا یک مرجان سخت کاملا معمولی است که از جریان های کم و آرام و آب کدر لذت میبرد و میتوانیم آن را از عمق 3 تا 12 متری پیدا کنیم ، جایی که شکل کلونی آن به شدت تغییر می‌کند. این مربوط به ظرفیت آن برای سازگاری با نور است.

اکروپورا هوریدا یک مرجان واقعا شایسته است که میتواند در هر آکواریوم مرجانی باشد.

در آب های کم عمق با شاخه هایی عمدتا کشیده مشاهده میشود ولی در آب های عمیق تر ، فشرده تر ، مسطح تر و نازک تر و بوته ای دیده میشود در عمق های پایین شاخه ها شروع به خم شدن میکنند تا سطح بیشتری را اشغال کرده و در معرض نور بیشتری قرار بگیرند پس نتیجه میگیریم که حالت شاخه های آکرو به عمق و میزان نور در آن نقطه رابطه مستقیم دارد.

در آب های کدر شاخه های مادر و اصلی کلنی ها شاخه های نامنظم دارند ، اما آن هایی که در آب های کم عمق و شفاف هستند کلنی های با تراکم تری دارند.

مرجان آکروپورا هوریدا ظاهری نا منظم و شاخه هایی با سطح خشن دارد. شاخه های محوری آن بزرگ تر و قطر بیشتری دارند ، درحالی که کورالیت های آن نیز لوله ای با دهانه های بیضی شکل و گرد در یک اندازه یا درجه هستند.

شاخک ها در طول روز کشیده میشوند که ظاهری بسیار خزدار و جذاب به آنها میدهد این هم دلیل خوب دیگری برای نگهداری در آکواریوم ها.

کورالیت های محوری و شعاعی لوله ای هستند ، در طبیعت این آکرو ها رنگ پریده به نظر میرسند ولی امروزه در آکواریوم های مرجانی شاهد رنگ های شگفت انگیز این آکرو ها هستیم.

چنین آکروپورای زیبایی که سزاوار حضور در هر مخزن صخره ای است ، این مرجان کاملا وفق پذیر است و میتواند با طیف گسترده ای از شرایط سازگار شود به ویژه وقتی زیر نور خوبی قرار میگیرد.

احتمالا این آکرو میتواند با میزان

PAR

200 تا 1000 سازگار شود.

مکان های کمی کم نور و صخره های مسقف را ترجیح میدهد بنابراین علاقه ای به جریان زیاد ندارد و از نظر کیفیت آب ، میزان نرمال مواد مغذی را ترجیح میدهد.

آکرو پورا هوریدا یک گونه بسیار رنگارنگ ، سریع رشد و سازگار است که آکواریوم داران سراسر جهان باید حداقل یک فرگ از آن را در آکواریوم خود داشته باشند.

modir
ارسال دیدگاه